Medicinske usluge

Medicinske usluge

Svakodnevno imamo posjetu jednoga od liječnika, tjednu kontrolu specijalista interniste, specijalista psihijatra, a tri puta tjedno specijalista obiteljske medicine.

Redovito se prate vitalne funkcije korisnika: puls, tlak, temperatura, preko temperaturne liste radi se nadzor unosa lijekova, tekućine i svih izlučevina. U konzultaciji s liječnicima naše medicinske sestre mogu korisnicima aplicirati svu ordiniranu terapiju. To su injekcije, terapija infuzijom, uvođenje katetera, uvođenje i hranjenje pomoću sonde, primjena kisika, davanje klizmi, sanacija dekubitalnih rana, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage i sl. U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenoga stanja naših korisnika, mi pozivamo Hitnu pomoć i prevozimo ih uz pratnju našeg osoblja u bolnicu.